Forschungseminar

Bastian Ronge: Das Rätsel als kritisches Reflexionsmedium des Kapitalismus

26 juin | 11h00

Bastian Ronge (Humboldt Universität)

Contact

Denis Thouard
thouard  ( at )  cmb.hu-berlin.de

Lieu

Georg-Simmel Saal
Friedrichstraße 191

10117
Berlin
Deutschland

An-Institut

© Centre Marc Bloch 2018 - Deutsch-Französisches Forschungszentrum für Sozialwissenschaften, Berlin

© Centre Marc Bloch 2018 - Deutsch-Französisches Forschungszentrum für Sozialwissenschaften, Berlin