Forschungseminar

Über Daniel Millers: "Der Trost der Dinge"

27 juin | 10h00

Thematik 2: Haus als Kosmos

Präsentation von Petra Beck (Centre Marc Bloch)

Contact

Petra Beck
petra.beck  ( at )  cmb.hu-berlin.de

Lieu

Salle Germaine Tillion
Centre Marc Bloch
Friedrichstrasse 191
10117 BerlinAn-Institut

© Centre Marc Bloch 2018 - Deutsch-Französisches Forschungszentrum für Sozialwissenschaften, Berlin

© Centre Marc Bloch 2018 - Deutsch-Französisches Forschungszentrum für Sozialwissenschaften, Berlin