Séminaire de méthode

Leitfaden zum Überleben an der Deutschen Universität

23 mai, 2017 14h00 - 16h00

Mit Joël Glasman (Centre Marc Bloch) und Naonmi Truan (Université Paris Sorbonne / Freie Universität Berlin) Organisateur:

Doktorandenwerkstatt Centre Marc Bloch


Contact:

Claire Tomasella


Lieu:
Salle Georg Simmel, CMB
Friedrichstraße 191

10117
Berlin
Allemagne